QUY TRÌNH THI CÔNG THEO BẢN VẼ ĐÃ CÓ

Nội dung


QUY TRÌNH THI CÔNG

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

NỘI DUNG CHI TIẾT

THỜI GIAN DỰ KIẾN

1

Tiếp xúc khách hàng

- Liên lạc và tiếp nhận yêu cầu ban đầu của khách hàng

- Khảo sát hiện trạng

- Khách hàng cung cấp bản vẽ 2D và 3D

- Tư vấn những thay đổi cần thiết hoặc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng so với thiết kế để có phương án thi công tốt nhất

3-5 ngày

2

Báo giá và Ký kết hợp đồng thi công

- Báo giá (dự toán)

- Cung cấp hợp đồng mẫu để khách hàng tham khảo

- Đàm phán chi tiết về nội dung hợp đồng: nội dung công việc + giá cả + thời gian thực hiện => ký hợp đồng => tạm ứng 40% giá trị hợp đồng

1-2 ngày

3

Thi công

- Thi công

- Khách hàng được thông báo theo định kỳ 5 ngày hoặc theo gói công việc thi công hoàn thành

- Khách hàng có thế trực tiếp về xưởng kiểm tra tiến độ công việc

15 - 30 ngày

4

Lắp đặt và hoàn thiện

-Khách hàng được thông báo trước 2-3 ngày trước thời hạn lắp đặt để chủ động và có thể có điều chỉnh

- Lắp đặt

- Tiếp thu ý kiến khách hàng hoàn thiện các chi tiết sản phẩm để chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao

1- 3 ngày.

5

Nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng

- Cùng khách hàng nghiệm thu và bàn giao

- Khách hàng thanh toán

1-5 ngày